Voorwaarden gratis embryo spoeling (voor merries die op de centrale keuring zijn geweest).

Aanlevering merrie

U levert uw merrie aan op de eerste dag van de hengstigheid. Ze wordt dan geïnsemineerd door de hengst van uw keuze. De hengst moet wel twee buisjes van 600tnb kunnen leveren per zending, helaas zijn dus niet alle hengsten geschikt.

Geschikte hengst

Hebt u met ons een geschikte hengst gevonden dan bent u verantwoordelijk voor de kosten van deze hengst, rechtstreeks via de hengstenhouder. De scanning- en inseminatiekosten , embryo flush etc. worden aan ons betaald.

Bij het gebruik van de hengst Felle 422 heeft u geen scan- en insemineerkosten, door het hoge percentage van geslaagde embryotransacties van deze hengst.

Embryo spoeling

Nadat de merrie op de eisprong is geïnsemineerd, kunt u haar weer ophalen. Acht dagen later komt u terug, dan spoelen wij de embryo uit uw merrie . In 75% van de gevallen vinden wij een embryo . Als wij die gevonden hebben gaan we het in een draagmoeder zetten. Daarvan ontwikkelt 81 % zich tot een veulen bij een KWPN’ er en 73% zich bij een Friesche draagmoeder. Onze aanbieding is dat uw drachtvergoeding geheel vervalt, als wij de tweede embryo mogen hebben.

Bij deze tweede embryo zijn de dekkosten etc. uiteraard voor ons.

Stalgeld

Het stalgeld van de ontvangstmerrie is tot 42 dagen € 5,- per dag. Daarna wordt het € 7.50,- per dag, want na 42 dagen kunt u deze ontvangstmerrie in uw bezit krijgen voor € 1500,-. Het jaar daarop krijgt u € 1000,- voor haar terug als wij binnen enkele weken na het veulenen weer een embryo van ons bij haar kunnen plaatsen.

Kiest u er voor om de draagmerrie na 4 à 5 maanden leeg aan ons terug te geven, dan krijgt u € 700,- voor haar terug.

Het spreekt vanzelf, dat u van ons een gezonde merrie meekrijgt en dat u haar gezond en goed onderhouden weer teruggeeft.

Eigen draagmoeder

U mag ook zelf een geschikte Friesche draagmoeder aanleveren, dan zijn alleen het synchroniseren en het stalgeld van toepassing. Het stalgeld is dan € 7.50,- per dag en het scannen € 12.50,- per keer, exclusief de medicijnen.

Is uw merrie niet op de centrale keuring geweest?

Wanneer uw merrie niet op de centrale keuring is geweest en u wilt toch van onze diensten gebruik maken, dan zijn dit de prijzen:

DienstPrijs
Spoeling merrie€ 225
Drachtvergoeding€ 2000
Aankoop ontvangstmerrie€ 1500
Óf synchronisatiekosten (eigen levering ontvangstmerrie)€ 100

Deze kosten komen overeen met die van onze collega’s, maar wij hebben betere resultaten.

Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief btw.